Skráning húsa

Samkvæmt lögum um menningarminjar nr. 80/2012 er tóku gildi 1. janúar 2013  ber Minjastofnun að setja reglur um og hafa yfirumsjón með skráningu friðaðra og friðlýstra húsa og mannvirkja.

Unnið er að gerð skráningarforms sem allir þeir sem skrá hús og mannvirki á vegum Minjastofnunar Íslands eða vegna skipulagsvinnu sveitarfélaga skulu nota þetta.

Með skráningu friðaðra húsa víðs vegar um landið mun Minjastofnun hafa betra yfirlit yfir byggingararf okkar og heildarsýn á landsvísu.  Einnig nýtist gagnagrunnurinn bæði einstaklingum og sveitarfélögum þegar kemur að ýmsum framkvæmdum hvort heldur sem er við endurgerð og viðhald gamalla húsa eða við skipulagsvinnu.