Sjóðir

Minjastofnun Íslands hefur yfir tveimur sjóðum að ráða; fornminjasjóði og húsafriðunarsjóði. Samkvæmt lögum um menningarminjar nr. 80/2012 hafa sjóðirnir það meginhlutverk að stuðla að varðveislu, viðhaldi og rannsóknum á friðuðum og friðlýstum fornleifum, mannvirkjum og húsum. 

Úthlutað er úr sjóðunum einu sinni á ári.

Umsóknarfrestur í sjóðina er að jafnaði til 1. desember í húsafriðunarsjóð og 5. janúar í fornminjasjóð.
Umsóknareyðublöð eru að jafnaði aðgengileg hér á heimasíðu Minjastofnunar frá 15. október fyrir húsafriðunarsjóð og 1. nóvember fyrir fornminjasjóð.

Hlutfall styrkupphæðar úr sjóðunum er (að öllu jöfnu) aldrei hærra en sem nemur 50% af kostnaðaráætlun verksins/verkefnisins.

Athugið - að jafnaði renna styrkir úr húsafriðunarsjóði einungis til endurbóta og viðhalds sem er dýrara en hefðbundið viðhald fasteignar þar sem notuð eru efni og aðferðir sem samrýmast varðveislugildi hússins.