Reykjavík
  • Pósthússtræti 5

Pósthússtræti 5

Pósthúsið

Friðun

Friðað af menntamálaráðherra 19. apríl 1991 samkvæmt 1. mgr. 35. gr. þjóðminjalaga nr. 88/1989, friðun tekur til ytra borðs.

Byggingarefni

Steinsteypuhús.