Fornleifauppgreftir

Ýmsar ástæður geta verið til þess að ráðist er í uppgröft á fornleifum. Venja er að skipta fornleifauppgröftum í flokka eftir tilgangi þeirra:

 Fornleifauppgreftir      
björgunarrannsókn  Kerfisbundin fornleifafræðileg rannsókn á fornleifum sem eru í hættu vegna ágangs náttúrunnar eða hafa komið óvænt upp vegna jarðrasks. Yfirleitt unnin í kapp við tímann og með takmarkað ráðstöfunarfé.  rescue research   
 framkvæmdarannsókn  Kerfisbundinn fornleifafræðileg rannsókn á fornleifum sem ákveðið hefur verið að rannsaka vegna framkvæmda. Yfirleitt unnin innan strangs tímaramma og kostnaðaráætlunar.  contract excavation  
 vísindarannsókn  Kerfisbundin fornleifafræðileg rannsókn á fornleifum á völdum stöðum. Í vísindalegum rannsóknum er viðfangsefnið valið í samræmi við fyrirfram skilgreinda vísindalega áætlun eða spurningu.  scientific research  
könnunarrannsókn Könnun gerð til að meta eðli og umfang fornleifa eða lausafunda sem koma óvænt upp eða meta þarf vegna frekari ákvarðanatöku.  trial excavation  
 framkvæmdaeftirlit  Eftirlit með framkvæmdum sem gætu mögulega skaðað fornleifar á tilteknu svæði. Minjar sem koma í ljós eru skráðar og tilkynntar til Minjastofnunar Íslands sem metur hvað skuli gera í framhaldinu.  wathcing brief