Umsóknir um leyfi til flutnings

Við mat á listrænu, sögulegu eða vísindalegu gildi þeirra menningarminja sem ætlunin er að flytja úr landi og verðmæti þeirra, svo og um meiri háttar álitaefni hefur Minjastofnun Íslands samráð við forstöðumenn þeirra safna og stofnana hér á landi er einkum varðveita þess konar muni sem mál snýst um hverju sinni.

Helstu söfn og stofnanir sem Minjastofnun Íslands leitar álits hjá eru Þjóðminjasafn Íslands, Listasafn Íslands, Þjóðskjalasafn Íslands auk Náttúrufræðistofnunar, Hönnunarsafns Íslands ofl. sérsafna.

Hér má finna eyðublað til að sækja um leyfi til útflutnings menningarverðmæta.