Sjóðir

Að jafnaði er úthlutað úr sjóðunum einu sinni á ári.

Venjan er að umsóknarfrestur í húsafriðunarsjóð sé til 1. desember og í fornminjasjóð til 5. janúar .

Umsóknareyðublöð eru þá aðgengileg hér á heimasíðu Minjastofnunar frá 15. október fyrir húsafriðunarsjóð og 1. nóvember fyrir fornminjasjóð.

Hlutfall styrkupphæðar úr sjóðunum er (að öllu jöfnu) aldrei hærra en sem nemur 50% af kostnaðaráætlun verksins/verkefnisins.

Athugið: Að jafnaði renna styrkir úr húsafriðunarsjóði einungis til endurbóta og viðgerða sem stuðla að upprunalegu útliti húss eða mannvirkis og er dýrara en hefðbundið viðhald fasteignar þar sem notuð eru efni og aðferðir sem samrýmast varðveislugildi hússins.