Styrkir 2022

Alls bárust 78 umsóknir um styrki úr fornminjasjóði árið 2022. Veittir voru 33 styrkir upp á samtals 66.750.000 kr.

Heiti verkefnis Umsækjandi Styrkupphæð
Bessastaðarannsóknin 1989-1996. Úrvinnsla og skýrslugerð. Frh. Guðmundur Ólafsson 3.050.000
Vesturbúðarhóll á Eyrarbakka: Saga verslunar og utanríkisviðskipta frá landnámi og fram á okkar dag Vesturbúðarfélagið 3.500.000
Saga byggðar í Hrísey: Íslandssagan í hnotskurn Háskóli Íslands 1.660.000
Árbók Hins íslenzka fornleifafélags Hið íslenska fornleifafélag 1.500.000
Fornar rætur Árbæjar. Fornleifarannsókn Borgarsögusafn 3.500.000
Gjóskur og GIS - Kortaþekjur sem sýna dreifingu helstu gjóskulaga á Íslandi Fornleifastofnun Íslands ses. 2.260.000
Eyðibyggð á ystu annesjum Þingeyjarsveitar - fornleifaskráning Fornleifastofnun Íslands ses. 4.000.000
Arnarstapi 1602-1787: Investigation of a Danish monopoly trade port and its associated archaeological remains Kevin Martin 2.350.000
Landnám og auðlindanýting á Ströndum Fornleifastofnun Íslands ses. 3.000.000
"Ógn og undur." Viðvarandi náttúrvá af völdum Kötlu í Áftaveri og Mýrdalssandi. Fornleifastofnun Íslands ses. 3.000.000
Búsetuminjar í Fljótsdal - tilraunaverkefni Gunnarsstofnun 1.080.000
Bænhúsaskráning í Dalasýslu Fornleifastofnun Íslands ses. 1.140.000
Verbúðalíf í Höfnum. Rannsókn á verbúðaminjum í hættu í Höfnum og Kaldrana á Skaga Fornleifastofnun Íslands ses. 2.750.000
Fornleifaskráning við Eyrarbakka Háskóli Íslands 830.000
Rannsókn á fornum rústum í Ólafsdal Fornleifastofnun Íslands ses. 2.500.000
Frágangur og formleg afhending forngripa og beina úr rannsóknum Fornleifastofnun Íslands ses. 960.000
Stóraborg undir Eyjafjöllum - vitnisburður forngripa Fornleifastofnun Íslands ses. 2.500.000
Stöð í Stöðvarfirði Fornleifafræðistofan 2.500.000
Arfabót á Mýrdalssandi. Miðaldabýli í hnotskurn Fornleifafræðistofan 3.000.000
MAGIC: Marine mammal Archaeozoological and Genetic analysis in ICeland/Nýting hvala á Íslandi til forna: Tegundargreiningar með sameindafræðilegum aðferðum Íslenskar fornleifarannsóknir ehf. 1.130.000
Þjórsárdalur. Skráning fornminja úr lofti. Seinni hluti Fornleifastofnun Íslands ses. 1.540.000
Fornar laugar: Ástand, eðli og hættumat fornra lauga á Íslandi - 1. áfangi Fornleifastofnun Íslands ses. 1.990.000
Fornleifaskráning í Hegranesi í Skagafirði Byggðasafn Skagfirðinga 1.170.000
Strandminjar Melrakkasléttu Antikva ehf. 1.190.000
Minjar og náttúruvá í Flatey á Skjálfanda Hið þingeyska fornleifafélag 2.500.000
Endurbyggjum Bryndísi Hörður Gunnsteinn Jóhannsson 2.500.000
Viðgerð og uppgerð Sumarliða Jón Ragnar Daðason 1.670.000
Bragðavellir í Hamarsfirði - eftirleitir Fornleifastofnun Íslands ses. 1.080.000
Vigurbreiður Gísli Jónsson 1.350.000
Nytjar og vinnsla á Bergstöðum í Þjórsárdal Fornleifastofnun Íslands ses. 1.700.000
Fornleifar í Fagurey Fornleifastofnun Íslands ses. 1.380.000
Eljan frá Nesi Byggðasafn Vestfjarða 900.000
Fornleifar í Grímsey: kortlagning og mat á minjum í hættu Fornleifastofnun Íslands ses. 1.570.000
Samtals 66.750.000


Að auki er ein rannsókn með beina fjárveitingu af fjárlögum sem veitt er í gegnum fornminjasjóð. Umsókn um styrkveitinguna kom ekki til umsagnar fornminjanefndar eða Minjastofnunar Íslands.

Rannsóknir á manngerðum helli frá víkingaöld í Odda á Rangárvöllum - tímabundin fjárveiting

10.000.000 kr.