Umsóknir

Þegar opið er fyrir umsóknir má hér finna eyðublað fyrir umsókn í fornminjasjóð.

Opnað er fyrir umsóknir ár hvert um miðjan nóvember og er frestur til að skila inn umsóknum til 10. janúar.


Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér úthlutunarreglur sjóðsins áður en umsóknin er fyllt út. Einnig er bent á að sé umsóknin ekki skilmerkilega útfyllt er hætt við að hún verði ekki tekin til greina.

Styrkgreiðslur og samningur

Minjastofnun Íslands gerir samning um greiðslu styrks úr fornminjasjóði þar sem kveðið er á um greiðslufyrirkomulag styrksins, sbr. 5. gr. úthlutunarreglna.

Styrkþegi ábyrgist að aflað hafi verið allra lögbundinna leyfa og samþykkta sem nauðsynleg eru vegna verkefnisins, hvort sem er frá stjórnvöldum eða einkaaðilum. Komi í ljós á framkvæmdatíma að skortir á nauðsynlegt leyfi og/eða samþykkt fyrir verki eða hluta þess, er á ábyrgð styrkþega að bæta úr því tafarlaust. Vakin er athygli á því að vilyrði fyrir styrk úr fornminjasjóði veitir ekki sjálfkrafa leyfi til fornleifarannsókna. Sækja þarf sérstaklega um slík leyfi hjá Minjastofnun Íslands.

Styrkurinn greiðist út í tvennu lagi með eftirfarandi hætti:

  1. Sjötíu prósent styrkfjárhæðar greiðast eftir að samningur hefur verið undirritaður.
  2. Þrjátíu prósent styrkfjárhæðar greiðast við lok verks, þegar fullnægjandi lokaskýrsla, að mati styrkveitanda, hefur borist styrkveitanda.

Styrkþega ber að skila greinargerð um framvindu verksins að hausti í samræmi við ákvæði samnings um styrk. Einnig ber að skila lokaskýrslu um verkefnið, eða þann áfanga verkefnisins sem veittur var styrkur til, ásamt ljósmyndum af því sem framkvæmt hefur verið, í samræmi við ákvæði samnings eða eftir nánara samkomulagi við styrkveitanda.

Hafi framvindu- eða lokaskýrslur ekki borist styrkveitenda á umsömdum dagsetningum, án fullnægjandi skýringa að mati styrkveitanda, er honum heimilt að stöðva greiðslur til styrkþega. Jafnframt er styrkveitanda heimilt að krefjast fullrar endurgreiðslu á því sem þegar hefur verið greitt.

Styrkjum er úthlutað til eins árs í senn. Nýti styrkþegi sér ekki styrk á sama ári og honum er úthlutað fellur styrkur niður.

Styrkþegi getur sótt um lengra greiðslutímabil. Heimilt er, við sérstakar aðstæður, að veita frest til greiðslu styrks, hafi styrkveitanda borist um það formleg beiðni frá styrkþega. Beiðni þess efnis, með góðum rökstuðningi, skal berast styrkveitanda eigi síðar en 1. nóvember sama árs og styrki er úthlutað.“