Fréttir


19. feb. 2013

Fundargerð 1. fundar húsafriðunarnefndar 2013er komin á vefinn.  Hana má lesa hér.

Í 9. gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012 segir um húsafriðunarnefnd:

Ráðherra skipar húsafriðunarnefnd til fjögurra ára í senn. Arkitektafélag Íslands tilnefnir einn fulltrúa, Íslandsdeild Alþjóðaráðs um minnisvarða og sögustaði (ICOMOS), Íslandsdeild Alþjóðaráðs safna (ICOM) og Félag íslenskra safna og safnmanna (FÍSOS) einn fulltrúa sameiginlega og Samband íslenskra sveitarfélaga tilnefnir einn fulltrúa. Ráðherra skipar tvo fulltrúa án tilnefningar og skal annar þeirra vera formaður en varaformaður skal skipaður úr hópi nefndarmanna. Varamenn skulu skipaðir með sama hætti. Ekki er heimilt að skipa sama mann aðalmann lengur en tvö samfelld starfstímabil.
Húsafriðunarnefnd hefur eftirfarandi hlutverk:
a.  að vinna að stefnumörkun um verndun byggingararfs ásamt Minjastofnun Íslands,
b. að fjalla um tillögur stofnunarinnar um friðlýsingu húsa og mannvirkja, afnám friðlýsingar, breytingar á friðlýstum húsum og mannvirkjum eða förgun þeirra samkvæmt ákvæðum laga þessara áður en þær eru sendar ráðherra,
c.   að setja húsafriðunarsjóði úthlutunarreglur sem ráðherra staðfestir,
d.   að veita umsögn um styrkumsóknir úr húsafriðunarsjóði,
e.   að sinna öðrum verkefnum sem henni kunna að vera falin samkvæmt lögum.
Forstöðumenn Minjastofnunar Íslands og Þjóðminjasafns Íslands sitja fundi húsafriðunarnefndar stöðu sinnar vegna.


Mennta- og menningarmálaráðherra skipaði húsafriðunarnefnd frá 1. janúar 2013 til 31. desember 2016 samkvæmt lögum um menningarminjar nr. 80/2012 sem tóku gildi 1. janúar 2013.

Magnús Skúlason formaður, skipaður án tilnefningar

Margrét Leifsdóttir varaformaður, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga

Gunnþóra Guðmundsdóttir tilnefnd af Arkitektafélagi Íslands

Pétur Ármannsson tilnefndur sameiginlega af ICOMOS, ICOM og FÍSOS

Hanna Rósa Sveinsdóttir skipuð án tilnefningar.


Varamenn eru:

Snorri Freyr Hilmarsson skipaður án tilnefningar

Sigríður Sigurðardóttir skipuð án tilnefningar

Margnús Karel Hannesson tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga

Sigurður Einarsson tilnefndur af Arkitektafélagi Íslands

Sigríður Björk Jónsdóttir tilnefnd sameiginlega af ICOMOS, ICOM og FÍSOS