Fréttir


16. jan. 2015

Minjaráð

Við upphaf árs tóku til starfa minjaráð um land allt. Minjaráðin eru átta, eitt á hverju minjasvæði, og er kveðið á um skipun þeirra í 10. gr. laga um menningarminjar (80/2012). Samkvæmt greininni eru minjaráð:

 „...samráðsvettvangur hvers minjasvæðis sem ætlað er að fjalla um menningarminjar, varðveislu þeirra og nýtingu í þágu samfélagsins í samráði við Minjastofnun Íslands og höfuðsöfn sem skilgreind eru samkvæmt safnalögum, svo og önnur helstu söfn og stofnanir sem vinna að varðveislu menningarminja.“

Minjaráð eru samráðsvettvangur um varðveislu og nýtingu menningarminja á hverju svæði. Minjaráð beita sér fyrir verkefnum á sviði minjavörslu, til eflingar byggðar og atvinnusköpunar meðal annars með ályktunum sem beint er til sveitarstjórna eða annarra þar til bærra stjórnvalda. Minjaráð hefur frumkvæði að uppbyggilegum verkefnum í héraði og getur boðið gestum á fundi, til samræðu og samráðs eða sérfræðingum til kynninga og fyrirlestrahalds, t.d. á sviði skipulagsmála eða húsverndar. Minjaráð geta einnig farið í vettvangsferðir og skoðað minjar og staði á svæðinu.

Sex fulltrúar sitja í ráði hvers minjasvæðis auk þess sem minjavörður á hverju svæði er formaður síns minjaráðs. Fulltrúarnir eru skipaðir til fjögurra ára í senn af þremur aðilum: samband sveitarfélaga á minjasvæðinu tilnefnir tvo fulltrúa, þjóðminjavörður tilnefnir tvo og Minjastofnun Íslands tilnefnir tvo. Fundir minjaráða eru haldnir a.m.k. tvisvar á ári og eru fundargerðir birtar á heimasíðu Minjastofnunar Íslands. Það er lögbundið hlutverk hvers minjavarðar að stýra fundum minjaráðs innan síns minjasvæðis. Auk þess heldur minjavörður uppi upplýsingaflæði og samskiptum við aðra fulltrúa, getur hjálpað til við að þróa verkefni og ýta þeim úr vör.

 

Efstu tveir fulltrúar í hverjum landshluta eru skipaðir af viðkomandi sambandi sveitarfélaga, næstu tveir af Þjóðminjasafni Íslands og síðustu tveir af Minjastofnun Íslands.

 

Höfuðborgarsvæðið:

Nikulás Úlfar Másson, arkitekt og skrifstofustjóri hjá Reykjavíkurborg

Sólveig Jóhannsdóttir, umhverfisfulltrúi í Kópavogi

Björn Pétursson, forstöðumaður Byggðasafns Hafnarfjarðar

Anna Lísa Guðmundsdóttir, verkefnastjóri hjá Borgarsögusafni Reykjavíkur

Margrét Pálsdóttir, formaður umhverfisnefndar Seltjarnarnesbæjar

Arinbjörn Vilhjálmsson, skipulagsstjóri Garðabæjar

 

Vesturland:

Eyþór Garðarsson, forseti bæjarstjórnar í Grundarfirði

Einar Brandsson, varaforseti bæjarstjórnar á Akranesi

Jón Allansson, forstöðumaður Safnasvæðisins á Akranesi

Ágúst Ó. Georgsson, safnvörður þjóðháttasafns Þjóðminjasafns Íslands

Hulda Guðmundsdóttir, skógarbóndi og varamaður í sveitarstjórn Skorradalshrepps

Sigurður Þórólfsson, bóndi

 

Vestfirðir:

Guðrún Stella Gissurardóttir, fulltrúi í bæjarstjórn Bolungavíkurkaupstaðar

Ingibjörg Emilsdóttir, fulltrúi í sveitarstjórn Strandabyggðar

Jón Sigurpálsson, forstöðumaður Byggðasafns Vestfjarða

Steinunn Kristjánsdóttir, prófessor í fornleifafræði við Háskóla Íslands

Jón Jónsson, menningarfulltrúi Vestfjarða

Nanna Sjöfn Pétursdóttir, skólastjóri Grunnskóla Vesturbyggðar

 

Norðurland vestra:

Gunnsteinn Björnsson, fulltrúi í sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagafjarðar

Guðný Hrund Karlsdóttir, sveitarstjóri Húnaþings vestra

Sigríður Sigurðardóttir, safnstjóri Byggðasafns Skagfirðinga

Guðmundur Lúther Hafsteinsson, safnvörður húsasafns Þjóðminjasafns Íslands

Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, lektor við ferðamáladeild Háskólans á Hólum

Ingibergur Guðmundsson, menningarfulltrúi Norðurlands vestra

 

Norðurland eystra:

Steinunn María Sveinsdóttir, fulltrúi í bæjarstjórn Fjallabyggðar    

Sif Jóhannesdóttir, fulltrúi í bæjarstjórn Norðurþings

Örlygur Kristfinnsson, safnstjóri Síldarminjasafns Íslands

Haraldur Þór Egilsson, safnstjóri Minjasafnsins á Akureyri

Hjörleifur Finnsson, þjóðgarðsvörður í Vatnajökulsþjóðgarði – starfsstöð í Ásbyrgi

Baldur Daníelsson, framkvæmdastjóri Urðarbrunns

 

Austurland:

Erla Dóra Vogler, ferða- og menningarmálafulltrúi Djúpavogshrepps

Skúli B. Gunnarsson, forstöðumaður Gunnarsstofnunar

Vala Garðarsdóttir, forstöðumaður Menningarmiðstöðvar Hornafjarðar

Elfa Hlín Pétursdóttir, verkefnisstjóri hjá Austurbrú

Þorvaldur P. Hjarðar, svæðisstjóri vinnueftirlitsins og formaður Ferðafélags Fljótsdalshéraðs

Marínó Stefánsson, tæknimaður á framkvæmdasviði Fjarðabyggðar

 

Suðurland:

Ísólfur Gylfi Pálmason, sveitarstjóri Rangárþings eystra

Ásborg Arnþórsdóttir, ferðamálafulltrúi uppsveita Árnessýslu

Linda Ásdísardóttir, safnvörður í Húsinu á Eyrarbakka

Sverrir Magnússon, framkvæmdastjóri Skógasafns

Ólafía Jakobsdóttir, forstöðumaður Kirkjubæjarstofu

Hreinn Óskarsson, skógarvörður Suðurlands, Skógrækt ríkisins

 

Suðurnes:

Eysteinn Eyjólfsson, varabæjarfulltrúi hjá Reykjanesbæ

Eydís Mary Jónsdóttir, staðgengill forstöðumanns Þekkingarseturs Suðurnesja

Sigrún Ásta Jónsdóttir, forstöðumaður Byggðasafns Reykjanesbæjar

Eyrún Helga Ævarsdóttir, forstöðumaður Byggðasafns Garðskaga

Eggert S. Jónsson, verkefnastjóri hjá Reykjanes Geopark

Helga Ragnarsdóttir, Minja- og sögufélagi Vatnsleysustrandar