Fréttir


24. jan. 2019

Starf við fjarvinnslu á Djúpavogi laust til umsóknar

Minjastofnun Íslands er stjórnsýslustofnun sem fer með vernd, rannsóknir, viðhald og aðra umsýslu jarðfastra menningarminja í umboði mennta- og menningarmálaráðherra. Stofnunin hefur umsjón með fornleifa- og húsvernd á Íslandi og veitir m.a. leyfi til allra staðbundinna og tímabundinna fornleifarannsókna og lætur eftir föngum skrá allar jarðfastar minjar, hús, mannvirki og fornleifar og styður við rannsóknir og vernd minjanna. Minjastofnun Íslands starfar á grundvelli laga nr. 80/2012.

Minjastofnun Íslands auglýsir laust til umsóknar starf við fjarvinnslu á Djúpavogi.

Ábyrgð og verksvið:

Innsláttur skráningargagna um minningarmörk í kirkjugörðum í gagnagrunn Minjastofnunar.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Góð tölvukunnátta.

Hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði, nákvæm og öguð vinnubrögð.

Góð færni í íslensku.

Um er að ræða tímabundið starf styrkt af verkefninu stefnumótandi byggðaáætlun 2018-2020. Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Einnig er mögulegt að ráða í tvö hálfsdagsstörf.

Umsókn með ferilskrá sendist Minjastofnun Íslands, Suðurgötu 39, 101 Reykjavík eigi síðar en 1. feb n.k.

Upplýsingar veitir Kristín Huld Sigurðardóttir forstöðumaður: kristinhuld@minjastofnun.is eða í síma 5701300 og Agnes Stefánsdóttir sviðsstjóri rannsókna- og miðlunarsviðs: agnes@minjastofnun.is, í síma 5701304.