Verkefnastjóri

Umsjón sjóða og innviðauppbyggingar


Verkefnastjóri1-MI-ADAL_is300dpi_1673605643215

Umsjón sjóða og innviðauppbyggingar

Minjastofnun Íslands auglýsir lausa til umsóknar stöðu verkefnastjóra sjóða og innviðauppbyggingar.

Minjastofnun Íslands starfar á grundvelli laga um menningarminjar nr. 80/2012 og er ein undirstofnana umhverfis-, orku- og loftlagsráðuneytis. Hún er stjórnsýslustofnun sem fer, auk fjölda annarra verkefna og ákvarðana tengdum menningararfi, með umsýslu fornminja- og húsafriðunarsjóða og stýrir uppbyggingu innviða á svæðum þar sem er að finna menningarminjar. Um hlutverk Minjastofnunar Íslands má fræðast á síðunni: https://www.minjastofnun.is/

Ábyrgð og verksvið:

Starfið felst annars vegar í umsýslu fornminja- og húsafriðunarsjóða ( sjá lög nr. 80/2012, gr. 42 og 43), fyrst og fremst samskiptum og upplýsingamiðlun til umsækjenda og styrkþega en einnig utanumhaldi umsókna og umsjón með afgreiðslu styrkja. Hins vegar snýr það að utanumhaldi umsókna og verkefna Minjastofnunar Íslands vegna uppbyggingar innviða á menningarminjastöðum landsins í samræmi við landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum.

Leitað er að jákvæðum og samviskusömum einstaklingi sem er tilbúinn að takast á við krefjandi verkefni í síbreytilegu starfsumhverfi.

Menntunar- og hæfniskröfur:

· Háskólapróf sem nýtist í starfi

· Bókhaldskunnátta og reynsla

· Mjög góð tölvukunnátta (m.a. á excel og notkun gagnagrunna)

· Áhugi á minjum og sögu

· Lipurð í samstarfi og góð hæfni í mannlegum samskiptum

· Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

· Gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti

· Góð kunnátta í ensku og norðurlandamáli

· Þekking á málaflokkum sem Minjastofnun Íslands fæst við er kostur

Starfshlutfall er 100% og er mikilvægt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Um er að ræða starf án staðsetningar, en Minjastofnun er með skrifstofur víðs vegar um landið auk aðalskrifstofu í Reykjavík.

Umsókn með ferilskrá og kynningarbréfi þar sem tilgreind er ástæða umsóknar sendist Minjastofnun Íslands, Suðurgötu 39, 101 Reykjavík eigi síðar en 26. janúar n.k. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 

Upplýsingar veita Agnes Stefánsdóttir sviðsstjóri: agnes@minjastofnun.is eða sími 5701300 og Pétur H. Ármannsson sviðsstjóri: petur@minjastofnun.is eða sími 5701300.