Leiðbeiningar

Hér má finna leiðbeiningarit Minjastofnunar Íslands um gerð tillögu og greinargerðar vegna verndarsvæða í byggð.

Verndarsvæði í byggð. Tillaga og greinargerð (2017)


Hér má finna leiðbeiningar um DIVE matskerfið sem notað er við mat á menningarsögulegu gildi svæða í Noregi.

DIVE - kulturhistorisk stedsanalyse. Veileder i bruk af DIVE (redivert utgave 2018)