Friðuð hús og mannvirki

Öll hús og mannvirki sem eru 100 ára eða eldri eru friðuð.

Minjastofnun Íslands hefur það lögbundna hlutverk að halda heildarskrár yfir friðuð og friðlýst hús og gera þær aðgengilegar almenningi. Hafin er vinna við skráningu allra friðaðra húsa í landinu en slík vinna er tímafrek og vandasöm.

Framkvæmdir við friðað hús eða mannvirki

Óheimilt er að raska friðuðum húsum og mannvirkjum, spilla þeim eða breyta, rífa þau eða flytja úr stað nema með leyfi Minjastofnunar Íslands. Miðað er við að leitað sé leyfis stofnunarinnar áður en ráðist er í allar byggingarleyfisskyldar framkvæmdir og sömu gögn send Minjastofnun til umsagnar og senda þarf til byggingarfulltrúa.

Viðhald friðaðs húss eða mannvirkis

Halda má við friðuðum húsum, mannvirkjum og mála þau án sérstaks samráðs við Minjastofnun, sé ekki um byggingarleyfisskyldar framkvæmdir að ræða.