Friðuð hús og mannvirki

Öll hús og mannvirki sem eru 100 ára eða eldri eru friðuð.

Minjastofnun Íslands hefur það lögbundna hlutverk að halda heildarskrár yfir friðuð og friðlýst hús og gera þær aðgengilegar almenningi. Hægt er að sjá yfirlit yfir friðlýst hús á  vefsjá Minjastofnunar.

Framkvæmdir við friðað hús eða mannvirki

Óheimilt er að raska friðuðum húsum og mannvirkjum, spilla þeim eða breyta, rífa þau eða flytja úr stað nema með leyfi Minjastofnunar Íslands. Miðað er við að leitað sé leyfis stofnunarinnar áður en ráðist er í allar byggingaleyfisskyldar framkvæmdir  og sömu gögn send Minjastofnun til umsagnar og senda þarf til byggingarfulltrúa.

Leiðbeiningar Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar um byggingaleyfisskyldar framkvæmdir.

Byggingarreglugerð í heild sinni.

Viðhald friðaðs húss eða mannvirkis

Halda má við friðuðum húsum, mannvirkjum og mála þau án sérstaks samráðs við Minjastofnun, sé ekki um byggingaleyfisskyldar framkvæmdir að ræða.