Fara í efni

Skipurit Minjastofnunar Íslands

 

Forstöðumaður

Yfirstjórn og starfsmannahald

Rúnar Leifsson

Skrifstofa

Undir sviðið heyrir: Fjármálaleg umsýsla (þ.á.m. vegna sjóða og nefnda), rekstrartengd umsýsla, samskipti og samningar við þjónustuaðila, skjala- og bókasafn.

Sviðsstjóri: Esther Anna Jóhannsdóttir (fjármálastjóri)

Starfsmenn: Sigríður Ósk Birgisdóttir

Lögfræðisvið

Undir sviðið heyrir m.a.: Lögfræðileg málefni og ráðgjöf, kröfur, kærur og persónuverndarmál.

Sviðsstjóri: Gísli Óskarsson (lögfræðingur)

Rannsóknar- og miðlunarsvið

Undir sviðið heyrir m.a.: Leyfisveitingar og eftirlit með fornleifarannsóknum (skráning og uppgröftur), móttaka gagna, gagnagrunnar, utanumhald um erlend samskipti, miðlun (heimasíða, samskiptaforrit og önnur útgáfa) og samskipti við fornminjanefnd.

Sviðsstjóri: Agnes Stefánsdóttir

Starfsmenn: 

Guðlaug Vilbogadóttir (í leyfi)

Margrét Valmundsdóttir

Oddgeir Isaksen

Ómar Valur Jónasson

Sigurður Bergsteinsson

Sólrún Inga Traustadóttir

Húsverndar-, umhverfis- og skipulagssvið

Undir sviðið heyrir m.a.: Húsverndarmál (þ.m.t. húsaskráning og –kannanir, umsagnir um endurbætur, viðgerðir og breytingar á friðuðum og friðlýstum húsum), merkingar og útlit minjastaða, eftirlit með verkefnum varðandi hús og samskipti við húsafriðunarnefnd.

Sviðsstjóri: Pétur H. Ármannsson

Starfsmenn: María Gísladóttir og Bryndís Róbertsdóttir

Minjaverðir

Undir sviðið heyrir m.a.: Þróun verkefna í héraði, umsagnir um skipulag og mat á umhverfisáhrifum framkvæmda, eftirlit með friðlýstum fornleifum og fornleifarannsóknum, leiðbeiningar og ráðgjöf, utanumhald og stofnun minjaráða á hverju minjasvæði.

Sviðsstjóri: Þór Hjaltalín (RN)

Starfsmenn/minjaverðir:

Guðmundur Stefán Sigurðarson (NV)

Henny Hafsteinsdóttir (RVK)

Inga Sóley Kristjönudóttir

Kristinn Magnússon

Magnús A. Sigurðsson (V)

Sædís Gunnarsdóttir (NA)

Uggi Ævarsson (S)

Þuríður Elísa Harðardóttir (A)

Teymi

Fjögur teymi vinna þvert á öll svið

Úthlutunarteymi

Forstöðumaður, fjármálastjóri og verkefnastjóri sjóða

Friðlýsingarteymi

Forstöðumaður og sviðsstjórar allra sviða nema skrifstofu.

Skráningarteymi

Vinnur þvert á svið - fulltrúar af Rannsóknar- og miðlunarsviði í samstarfi við önnur svið eftir þörfum

Miðlunarteymi

Vinnur þvert á svið - fulltrúar af Rannsóknar- og miðlunarsviði, í samstarfi við önnur svið eftir þörfum