Skráningarstaðlar

Stöðlun skráningar

Staðla þarf skráningu fornleifa og þar með talið að skilgreina flokkun og greiningu. Þetta er gert í tvíþættum tilgangi: auðvelda samræmingu gagna og setja fram kröfu um lágmarksgæði skráningar. Framkvæmdaraðilum og skráningaraðilum er þá ljóst hvaða kröfur Minjastofnun gerir til fornleifaskráningar svo hún geti talist fullnægjandi til að byggja stjórnsýsluákvarðanir stofnunarinnar á. Við höfum lagt fram slíka staðla en notkun þessara staðla verður lögbundin frá og með 1. janúar 2013. Hér má nálgast reglur/staðla um skráningu fornleifa. Leiðbeiningar um skil skráningargagna til Minjastofnunar má finna hér.

Stöðlun og varðveisla gagna úr fornleifarannsóknum

Sumarið 2012 hófst Evrópuverkefni, ARCHES sem Minjastofnun Íslands tekur þátt í sem hefur það að markmiði að búa til staðla varðandi fornleifarannsóknir, þ.e. hvaða gögnum beri að skila eftir uppgröft, í hvaða formi og hvernig ber að varðveita þau.

Stöðlun upplýsinga

En það er ekki nóg að staðla skráninguna/rannsóknina sjálfa, það þarf einnig að tryggja að þessi gögn geti tengst öðrum upplýsingakerfum en það er gert með notkun svokallaðra ítargagna (metadata).  Fornleifavernd ríkisins og Húsafriðun tóku í Evrópuverkefninu CARARE (www.carare.eu) og Minjastofnun tók þátt í LoCloud (www.locloud.eu), en þau verkefni hafa þann megintilgang að búa til slíka stöðlun og tengja gagnagrunna sem hafa að geyma gögn um menningarminjar saman í vefgáttinni Europeana (www.europeana.eu).