Fara í efni

Samstarfsverkefni

Minjastofnun Íslands hefur tekið þátt í mörgum samstarfsverkefnum, bæði innlendum og erlendum. Hér má finna þau helstu.

Kirkjur Íslands

Árið 1996 gengu Húsafriðunarnefnd og Þjóðminjasafn Íslands til samstarfs um menningarsögulega úttekt á öllum friðuðum kirkjum landsins – þá 207 að tölu – gripum þeirra og minningarmörkum, þar sem horft væri á efnið frá sjónarhóli byggingarlistar, stílfræði og þjóðminjavörslu, og gefa út í tilefni af 1000 ára afmæli kristnitöku á Íslandi. Hugmyndin var borin undir biskup Íslands, sem studdi hana heils hugar, og gerðist Biskupsstofa fyrir hönd þjóðkirkjunnar aðili að útgáfunni strax í upphafi. Árið 2013 tók Minjastofnun Íslands við hlutverki Húsafriðunarnefndar sem sá um útgáfu á 22 fyrstu bindunum. Meðútgefandi og dreifingaraðili er Hið íslenska bókmenntafélag.

Síðla árs 2018 lauk útgáfunni með þremur nýjum bindum og telur ritröðin nú 31 bindi þar sem fjallað er um samtals 216 friðaðar kirkjur. Í lokabindinu – hinu 31. í röðinni – eru þrjár yfirlitsgreinar um íslenskar kirkjubyggingar, ein um steinhlaðnar kirkjur, önnur um friðlýstar torf- og timburkirkjur og sú þriðja um friðlýstar steinsteypukirkjur. Ennfremur skrár sem taka til allra binda ritverksins, en sú viðamesta þeirra er um hagleiksfólk, sem kom að byggingu friðaðra kirkna eða á gripi í þeim, og telur alls 2450 einstaklinga með helstu upplýsingum sem þá snerta.

Í ritinu eru tvö meginumfjöllunarefni: Annars vegar hið varðveitta mannvirki, byggingarlist þess og saga, hins vegar kirkjugripir og minningarmörk, list þeirra og saga. Um þetta tvennt er fjallað á ítarlegan hátt, en öðru efni, sem ekki telst til kjarna umræðunnar, aðeins gerð lausleg skil. Fjallað er um þær kirkjur einar, sem friðaðar eru samkvæmt lögum um húsafriðun, en það eru allar kirkjur, sem reistar eru fyrir 1918, 208 talsins, og kirkjur þær sem menntamálaráðherra hefur friðað að fenginni tillögu Húsafriðunarnefndar, átta að tölu; raðað í bækur eftir prófastsdæmum.

Þannig er frá útgáfunni gengið – m.a. með því að hvert prófastsdæmi hlýtur sinn einkennislit – að auðvelt verður síðar meir að auka við hana bindum um yngri kirkjur, sé á því áhugi. En yngri kirkjur, sem ekki njóta friðunar, eru núna ríflega 120 talsins.

Bókarkaflar eru jafnmargir kirkjunum og er hver þeirra í sex greinum. Fremst er ágrip af sögu kirkjustaðar. Því næst er kirkjunni gerð skil í þremur greinum, byggingarsögu, lýsingu og byggingarlist. Fimmta grein fjallar um gripi og áhöld, sögu þeirra, minja- og listgildi og hlutdeild í guðsþjónustunni. Lokagreinin er helguð kirkjugarði og minningarmörkum.

Við samningu er haft að leiðarljósi, að fyrr á tíð hafi kirkjan ekki einasta verið musteri trúar, heldur oftar en ekki sýnileg táknmynd þess besta sem samtíðin megnaði í húsagerðarlist, og griðastaður fyrir jafnt minningarmörk sem listmuni og aðra fegurð, - einskonar listasafn í íslensku samfélagi fyrri tíðar.

Eitt af markmiðum verksins er að vekja athygli á þeim menningarverðmætum sem fólgin eru í kirkjum, messuföngum, kirkjulist og legsteinum, slá skjaldborg um það sem eftir stendur og stuðla að áframhaldandi varðveislu þess.

Við vinnu að rannsóknum og skrifum hafa útgáfuaðilar skipt með sér verkum: Þjóðminjasafnið annast lýsingar á gripum og áhöldum og þeim kirkjum sem eru í húsasafni safnsins, – og leggur auk þess til ljósmyndatöku og myndaritstjórn. Minjastofnun sér um lýsingar á öllum friðuðum kirkjum, öðrum en þeim sem eru í húsasafninu, lætur mæla þær og teikna, lýsir minningarmörkum og sér um samantekt á sögu kirkjustaða. Biskupsstofa leggur verkinu til lýsingar á kirkjugörðum. Þá hafa einstök prófastsdæmi og byggðasöfn lagt verkinu lið, ýmist með styrkveitingum eða greinarskrifum.

Bækurnar eru ríkulega myndskreyttar. Inga Lára Baldvinsdóttir, fagstjóri hjá Þjóðminjasafni, hefur aflað gamalla mynda, en allar nýjar ljósmyndir hefur Ívar Brynjólfsson, ljósmyndari Þjóðminjasafns, tekið af mikilli vandvirkni og listfengi. Þá eru auk ljósmynda birtir nákvæmir uppdrættir af öllum kirkjunum 216, ýmist upphaflegar byggingarteikningar, sé þeim til að dreifa, eða nákvæmar mælingarteikningar, velflestar gerðar sérstaklega fyrir útgáfuna ýmist af Húsafriðunarnefnd eða Minjastofnun.

Nauðsynlegar skrár og orðskýringar fylgja, einnig útdrættir á ensku sem og myndatextar.

Ritnefnd skipa þau Kristín Huld Sigurðardóttir forstöðumaður Minjastofnunar Íslands, Agnes M. Sigurðardóttir biskup Íslands, Margrét Hallgrímsdóttir þjóðminjavörður og Þorsteinn Gunnarsson arkitekt. Ritstjórn er í höndum þeirra Þorsteins og Jóns Torfasonar skjalavarðar á Þjóðskjalasafni.

Árnesprófastsdæmi - 1. - 4. bindi og 29. bindi

1. bindi:

KI 1. bindi

HREPPHÓLAKIRKJA - HRUNAKIRKJA - TUNGUFELLSKIRKJA

Höfundar: Guðmundur L. Hafsteinsson - Guðrún Harðardóttir - Þór Magnússon - Þóra Kristjánsdóttir

Ljósmyndir: Ívar Brynjólfsson

Reykjavík 2001

2. bindi:

KI 2.bindi

HRAUNGERÐISKIRKJA - ÓLAFSVALLAKIRKJA - STÓRA-NÚPSKIRKJA - VILLINGAHOLTSKIRKJA

Höfundar: Guðmundur L. Hafsteinsson - Þór Magnússon - Þóra Kristjánsdóttir

Ljósmyndir: Ívar Brynjólfsson

Reykjavík 2002

3. bindi:

ki 3.bindi

BRÆÐRATUNGUKIRKJA - BÚRFELLSKIRKJA - MIÐDALSKIRKJA - MOSFELLSKIRKJA - TORFASTAÐAKIRKJA

Höfundar: Guðmundur L. Hafsteinsson - Gunnar Bollason - Páll Lýðsson - Þór Magnússon

Ljósmyndir: Ívar Brynjólfsson

Reykjavík 2002

4. bindi:

KI 4. bindi

EYRARBAKKAKIRKJA - GAULVERJABÆJARKIRKJA - KOTSTRANDARKIRKJA - STOKKSEYRARKIRKJA - STRANDARKIRKJA - ÚLFLJÓTSVATNSKIRKJA - ÞINGVALLAKIRKJA

Höfundar: Garðar Halldórsson - Guðmundur L. Hafsteinsson - Gunnar Bollason - Páll Lýðsson - Samúel Örn Erlingsson - Þór Magnússon - Þóra Kristjánsdóttir

Ljósmyndir: Ívar Brynjólfsson

Reykjavík 2003

29. bindi

Kirkjur-Islands_29

SKÁLHOLTSDÓMKIRKJA

Höfundar: Ásdís Ólafsdóttir - Guðbjörg Kristjánsdóttir - Guðlaug Vilbogadóttir - Guðmundur Rafn Sigurðsson - Pétur H. Ármannsson - Þór Magnússon

Ljósmyndir: Ívar Brynjólfsson

Reykjavík 2018

Skagafjarðarprófastsdæmi - 5. og 6. bindi

5. bindi:

KI 5. bindi

GOÐDALAKIRKJA - HVAMMSKIRKJA - KETUKIRKJA - REYKJAKIRKJA - REYNISTAÐARKIRKJA - SAUÐÁRKRÓKSKIRKJA - SILFRASTAÐAKIRKJA - SJÁVARBORGARKIRKJA - VÍÐIMÝRARKIRKJA

Höfundar: Guðrún Harðardóttir - Gunnar Bollason - Hörður Ágústsson - Júlíana Gottskálksdóttir - Kristmundur Bjarnason - Sigríður Sigurðardóttir - Unnar Ingvarsson - Þorsteinn Gunnarsson - Þór Hjaltalín - Þórir Stephensen

Ljósmyndir: Ívar Brynjólfsson

Reykjavík 2005

6. bindi:

KI 6. bindi

BARÐSKIRKJA - FELLSKIRKJA - GRAFARKIRKJA - HOFSKIRKJA - HOFSSTAÐAKIRKJA - HÓLADÓMKIRKJA - KNAPPSSTAÐAKIRKJA - VIÐVÍKURKIRKJA

Höfundar: Guðrún Harðardóttir - Gunnar Bollason - Júlíana Gottskálksdóttir - Kristín Huld Sigurðardóttir - Kristján Eldjárn - Sigríður Sigurðardóttir - Unnar Ingvarsson - Þorsteinn Gunnarsson - Þór Hjaltalín - Þórir Stephensen

Ljósmyndir: Ívar Brynjólfsson

Reykjavík 2005

Húnavatnsprófastsdæmi - 7. og 8. bindi

7. bindi:

K7

ÁRNESKIRKJA - KALDRANANESKIRKJA - KOLLAFJARÐARNESKIRKJA - STAÐARKIRKJA Í STEINGRÍMSFIRÐI - BREIÐABÓLSTAÐARKIRKJA - KIRKJUHVAMMSKIRKJA - STAÐARBAKKAKIRKJA - STAÐARKIRKJA Í HRÚTAFIRÐI - VESTURHÓPSHÓLAKIRKJA - VÍÐIDALSTUNGUKIRKJA

Höfundar: Guðmundur L. Hafsteinsson - Gunnar Bollason - Jón Jónsson - Þorgeir Jónsson - Þór Magnússon

Ljósmyndir: Guðmundur Ingólfsson

Reykjavík 2006

8. bindi:

K8

AUÐKÚLUKIRKJA - BERGSSTAÐAKIRKJA - BLÖNDUÓSKIRKJA - BÓLSTAÐARHLÍÐARKIRKJA - HOFSKIRKJA - HOLTASTAÐAKIRKJA - SVÍNAVATNSKIRKJA - UNDIRFELLSKIRKJA - ÞINGEYRAKIRKJA

Höfundar: Guðmundur L. Hafsteinsson - Guðrún Harðardóttir - Guðrún Jónsdóttir - Gunnar Bollason - Hjörleifur Stefánsson - Unnar Ingvarsson - Þorsteinn Gunnarsson - Þór Hjaltalín - Þór Magnússon

Ljósmyndir: Guðmundur Ingólfsson

Reykjavík 2006

Eyjafjarðarprófastsdæmi - 9. og 10. bindi

9. bindi:

K9

BAKKAKIRKJA - BÆGISÁRKIRKJA - GLÆSIBÆJARKIRKJA - KVÍABEKKJARKIRKJA - MIÐGARÐAKIRKJA - MÖÐRUVALLAKIRKJA Í HÖRGÁRDAL - ÓLAFSFJARÐARKIRKJA - TJARNARKIRKJA - URÐAKIRKJA - VALLAKIRKJA

Höfundar: Agnes Stefánsdóttir - Guðmundur L. Hafsteinsson - Guðrún M. Kristinsdóttir - Gunnar Bollason - Hjörleifur Stefánsson - Íris Ólöf Sigurjónsdóttir - Katrín Gunnarsdóttir - Kristinn Magnússon - Kristín Huld Sigurðardóttir - Magnús Skúlason - Sigríður Hafstað - Þóra Kristjánsdóttir

Ljósmyndir: Ívar Brynjólfsson

Reykjavík 2007

10. bindi:

K10

AKUREYRARKIRKJA - GRUNDARKIRKJA - HÓLAKIRKJA - LÖGMANNSHLÍÐARKIRKJA - MINJASAFNSKIRKJA - MUNKAÞVERÁRKIRKJA - MÖÐRUVALLAKIRKJA Í EYJAFIRÐI - SAURBÆJARKIRKJA

Höfundar: Agnes Stefánsdóttir - Finnur Birgisson - Guðrún Harðardóttir - Guðrún M. Kristinsdóttir - Gunnar Bollason - Haraldur Þór Egilsson - Hjörleifur Stefánsson - Kristinn Magnússon - Pétur H. Ármannsson - Stefán Örn Stefánsson - Þóra Kristjánsdóttir

Ljósmyndir: Ívar Brynjólfsson

Reykjavík 2007

Kjalarnessprófastsdæmi - 11. og 12. bindi

11. bindi:

K11

HVALSNESKIRKJA - KÁLFATJARNARKIRKJA - KEFLAVÍKURKIRKJA - KIRKJUVOGSKIRKJA - KRÝSUVÍKURKIRKJA - LANDAKIRKJA - NJARÐVÍKURKIRKJA - ÚTSKÁLAKIRKJA

Höfundar: Guðmundur L. Hafsteinsson - Gunnar Bollason - Gunnar Kristjánsson - Jón Þ. Þór - Júlíana Gottskálksdóttir - Þorsteinn Gunnarsson - Þór Magnússon

Ljósmyndir: Ívar Brynjólfsson

Reykjavík 2008

12. bindi:

K12

BESSASTAÐAKIRKJA - BRAUTARHOLTSKIRKJA - FRÍKIRKJAN Í HAFNARFIRÐI - HAFNARFJARÐARKIRKJA - LÁGAFELLSKIRKJA - REYNIVALLAKIRKJA - SAURBÆJARKIRKJA - VINDÁSHLÍÐARKIRKJA

Höfundar: Guðmundur L. Hafsteinsson - Gunnar Bollason - Gunnar Kristjánsson - Jón Þ. Þór - Júlíana Gottskálksdóttir - Þorsteinn Gunnarsson

Ljósmyndir: Ívar Brynjólfsson

Reykjavík 2008

Borgarfjarðarprófastsdæmi - 13., 14. og 30. bindi

13. bindi:

KI13

AKRANESKIRKJA - FITJAKIRKJA - GILSBAKKAKIRKJA - HVANNEYRARKIRKJA - INNRA-HÓLMSKIRKJA - LEIRÁRKIRKJA - REYKHOLTSKIRKJA - STÓRA-ÁSKIRKJA

Höfundar: Björk Ingimundardóttir - Geir Waage - Guðmundur L. Hafsteinsson - Guðrún Harðardóttir - Guðrún Sveinbjarnardóttir - Gunnar Bollason - Lilja Árnadóttir - Sigríður Björk Jónsdóttir

Ljósmyndir: Ívar Brynjólfsson

Reykjavík 2009

14. bindi:

KI14

AKRAKIRKJA - ÁLFTANESKIRKJA - ÁLFTÁRTUNGUKIRKJA - BORGARKIRKJA - HJARÐARHOLTSKIRKJA - HVAMMSKIRKJA - STAFHOLTSKIRKJA

Höfundar: Björk Ingimundardóttir - Guðmundur L. Hafsteinsson - Gunnar Bollason - Lilja Árnadóttir - Sigríður Björk Jónsdóttir

Ljósmyndir: Ívar Brynjólfsson

Reykjavík 2009

30. bindi

Kirkjur-Islands_30

HALLGRÍMSKIRKJA Í SAUBÆ Á HVALFJARÐARSTRÖND

Höfundar: Björk Ingimundardóttir - Guðlaug Vilbogadóttir - Guðmundur Rafn Sigurðsson - Lilja Árnadóttir - Pétur H. Ármannsson

Ljósmyndir: Ívar Brynjólfsson

Reykjavík 2018

Snæfellsness- og Dalaprófastsdæmi - 15. og 16. bindi

15. bindi:

KI-15.-bindi

BJARNARHAFNARKIRKJA - BÚÐAKIRKJA - HELGAFELLSKIRKJA - INGJALDSHÓLSKIRKJA - RAUÐAMELSKIRKJA - SETBERGSKIRKJA - STAÐARHRAUNSKIRKJA - STYKKISHÓLMSKIRKJA

Höfundar: Árni Björnsson - Guðmundur L. Hafsteinsson - Þór Magnússon

Ljósmyndir: Ívar Brynjólfsson

Reykjavík 2010

16. bindi:

KI-16.-bindi

DAGVERÐARNESKIRKJA - HJARÐARHOLTSKIRKJA - HVAMMSKIRKJA - NARFEYRARKIRKJA - SKARÐSKIRKJA - SNÓKSDALSKIRKJA - STAÐARFELLSKIRKJA - STAÐARHÓLSKIRKJA

Höfundar: Árni Björnsson - Guðmundur L. Hafsteinsson - Þór Magnússon

Ljósmyndir: Ívar Brynjólfsson

Reykjavík 2010

Rangárvallaprófastsdæmi - 17. bindi

17. bindi:

KI 17

AKUREYJARKIRKJA - ÁRBÆJARKIRKJA - BREIÐABÓLSTAÐARKIRKJA - HAGAKIRKJA - HLÍÐARENDAKIRKJA - KELDNAKIRKJA - KROSSKIRKJA - MARTEINSTUNGUKIRKJA

Höfundar: Guðmundur L. Hafsteinsson - Hjörleifur Stefánsson - Júlíana Gottskálksdóttir - Svavar Sigmundsson - Þóra Kristjánsdóttir

Ljósmyndir: Ívar Brynjólfsson

Reykjavík 2011

Reykjavíkurprófastsdæmi - 18. og 19. bindi

18. bindi:

KI 18. bindi

FORNAR KIRKJUR Í REYKJAVÍK - DÓMKIRKJAN - FRÍKIRKJAN - KRISTSKIRKJA

Höfundar: Drífa Kristín Þrastardóttir - Gerður Róbertsdóttir - Gunnar F. Guðmundsson - Júlína Gottskálksdóttir - Pétur H. Ármannsson - Þorsteinn Gunnarsson - Þórir Stephensen

Ljósmyndir: Guðmundur Ingólfsson - Ívar Brynjólfsson

Reykjavík 2012

19. bindi:

KI 19. bindi

LAUGARNESKIRKJA - NESKIRKJA - SAFNKIRKJAN Í ÁRBÆ - VIÐEYJARKIRKJA

Höfundar: Gerður Róbertsdóttir - Pétur H. Ármannsson - Þorsteinn Gunnarsson - Þórir Stephensen

Ljósmyndir: Guðmundur Ingólfsson - Ívar Brynjólfsson

Reykjavík 2012

Austfjarðaprófastsdæmi - 20. bindi

20. bindi:

BERUFJARÐARKIRKJA - BERUNESKIRKJA - BREKKUKIRKJA - DJÚPAVOGSKIRKJA - ESKIFJARÐARKIRKJA - FÁSKRÚÐSFJARÐARKIRKJA - HOFSKIRKJA - KOLFREYJUSTAÐARKIRKJA - NORÐFJARÐARKIRKJA - PAPEYJARKIRKJA - REYÐARFJARÐARKIRKJA

Höfundar: Freyja Hlíðkvist Ómarsdóttir - Guðmundur Gunnarsson - Hjörleifur Guttormsson - Hjörleifur Stefánsson - Júlíana Gottskálksdóttir - Lilja Árnadóttir - Magnús Skúlason - Páll V. Bjarnason

Ljósmyndir: Ívar Brynjólfsson

Reykjavík 2012

Þingeyjarprófastsdæmi - 21. og 22. bindi

21. bindi:

EINARSSTAÐAKIRKJA - FLATEYJARKIRKJA - GRENIVÍKURKIRKJA - HÁLSKIRKJA - ILLUGASTAÐAKIRKJA - LAUFÁSKIRKJA - LJÓSAVATNSKIRKJA - LUNDARBREKKUKIRKJA - SKÚTUSTAÐARKIRKJA

Höfundar: Björn Ingólfsson - Haraldur Þór Egilsson - Hjörleifur Stefánsson - Hörður Ágústsson - Mörður Árnason - Sverrir Haraldsson

Ljósmyndir: Ívar Brynjólfsson

Reykjavík 2013

22. bindi:

GARÐSKIRKJA - GRENJAÐARSTAÐAKIRKJA - HÚSAVÍKURKIRKJA - NESKIRKJA - SAUÐANESKIRKJA - SKINNASTAÐARKIRKJA - SVALBARÐSKIRKJA - ÞVERÁRKIRKJA

Höfundar: Björn Ingólfsson - Hjörleifur Stefánsson - Sigrún Kristjánsdóttir - Sverrir Haraldsson - Völundur Óskarsson

Ljósmyndir: Ívar Brynjólfsson

Reykjavík 2013

Skaftafellsprófastsdæmi - 23. bindi

23. bindi:

BRUNNHÓLSKIRKJA - BÆNHÚSIÐ Á NÚPSSTAÐ - GRAFARKIRKJA - HOFSKIRKJA - KÁLFAFELLSKIRKJA - LANGHOLTSKIRKJA - PRESTSBAKKAKIRKJA - SKEIÐFLATARKIRKJA - STAFAFELLSKIRKJA - ÞYKKVABÆJARKLAUSTURSKIRKJA

Höfundar: Arnþór Gunnarsson - Björg Erlingsdóttir - Freyja Hlíðkvist Ómarsdóttir - Gísli Sverrir Árnason - Guðmundur L. Hafsteinsson - Guðmundur Rafn Sigurðsson - Gunnar Bollason - Lilja Árnadóttir - Pétur H. Ármannsson - Sigþór Sigurðsson - Svavar Sigmundsson - Þórður Tómasson

Ljósmyndir: Ívar Brynjólfsson

Reykjavík 2014

Múlaprófastsdæmi - 24. og 25. bindi

24. bindi:

Kápa 24. bindis

ÁSKIRKJA - EIRÍKSSTAÐAKIRKJA - HOFSKIRKJA Í VOPNAFIRÐI - HOFTEIGSKIRKJA - KIRKJUBÆJARKIRKJA - SKEGGJASTAÐAKIRKJA - VOPNAFJARÐARKIRKJA

Höfundar: Gísli Sverrir Árnason - Guðlaug Vilbogadóttir - Guðmundur Rafn Sigurðsson - Hjörleifur Guttormsson - Hjörleifur Stefánsson - Lilja Árnadóttir - Pétur H. Ármannsson

Ljósmyndir: Ívar Brynjólfsson

Reykjavík 2015

25. bindi:

Kápa 25. bindis

BAKKAGERÐISKIRKJA - EIÐAKIRKJA - HJALTASTAÐAKIRKJA - KLYPPSTAÐARKIRKJA - SEYÐISFJARÐARKIRKJA - ÞINGMÚLAKIRKJA

Höfundar: Gísli Sverrir Árnason - Guðlaug Vilbogadóttir - Guðmundur Rafn Sigurðsson - Hjörleifur Guttormsson - Hjörleifur Stefánsson - Lilja Árnadóttir - Pétur H. Ármannsson

Ljósmyndir: Ívar Brynjólfsson

Reykjavík 2015

Vestfjarðaprófastsdæmi - 26., 27. og 28. bindi

26. bindi:

Kirkjur Íslands 26. bindi

BÍLDUDALSKIRKJA - BRJÁNSLÆKJARKIRKJA - GUFUDALSKIRKJA - HAGAKIRKJA - PATREKSFJARÐARKIRKJA - SAUÐLAUKSDALSKIRKJA - SAURBÆJARKIRKJA Á RAUÐASANDI - SELÁRDALSKIRKJA - STAÐARKIRKJA Á REYKJANESI - STÓRA-LAUGARDALSKIRKJA

Höfundar: Árni Björnsson - Guðmundur L. Hafsteinsson - Guðmundur Rafn Sigurðsson - Júlíana Gottskálksdóttir - Sigríður Björk Jónsdóttir - Stefán Örn Stefánsson - Þór Magnússon

Ljósmyndir: Ívar Brynjólfson

Reykjavík 2017

27. bindi:

Kirkjur Íslands 27. bindi

HOLTSKIRKJA - HÓLSKIRKJA Í BOLUNGARVÍK - HRAFNSEYRARKIRKJA - HRAUNSKIRKJA Í KELDUDAL - KIRKJUBÓLSKIRKJA Í VALÞJÓFSDAL - MÝRAKIRKJA Í DÝRAFIRÐI - STAÐARKIRKJA Í SÚGANDAFIRÐI - SÆBÓLSKIRKJA Á INGJALDSSANDI - ÞINGEYRARKIRKJA

Höfundar: Björn Baldursson - Einar Ísaksson - Guðlaug Vilbogadóttir - Guðmundur L. Hafsteinsson - Guðmundur Rafn Sigurðsson - Guðrún Edda Gunnarsdóttir - Jóna Símonía Bjarnadóttir - Júlíana Gottskálksdóttir - Valdimar H. Gíslason - Þór Hjaltalín - Þór Magnússon

Ljósmyndir: Ívar Brynjólfsson

Reykjavík 2017

28. bindi:

Kirkjur Íslands 28. bindi

BÆNHÚSIÐ Í FURUFIRÐI - EYRARKIRKJA VIÐ SEYÐISFJÖRÐ - NAUTEYRARKIRKJA - STAÐARKIRKJA Í AÐALVÍK - SÚÐAVÍKURKIRKJA - UNAÐSDALSKIRKJA - VATNSFJARÐARKIRKJA - ÖGURKIRKJA

Höfundar: Einar Ísaksson - Elísabet Gunnarsdóttir - Guðlaug Vilbogadóttir - Guðmundur L. Hafsteinsson - Guðmundur Rafn Sigurðsson - Hjörleifur Stefánsson - Jóna Símonía Bjarnadóttir - Lilja Árnadóttir

Ljósmyndir: Ívar Brynjólfsson

Reykjavík 2017

Lokabindi - 31. bindi

Kirkjur-Islands_31

Þorsteinn Gunnarsson: Steinhlaðnar kirkjur á Íslandi

Guðmundur L. Hafsteinsson: Friðlýstar torf- og timburkirkjur

Pétur H. Ármannsson: Friðlýstar steinsteypukirkjur

Jón Torfason: Skrár fyrir Kirkjur Íslands, bindi 1-31 - Orðskýringar

Reykjavík 2018